Lokalny znaczy genialny

Lokalny znaczy genialny

 

Lokalny znaczy genialny!

Zobacz argumenty, które przemawiają za wyborem lokalnego dostawcy internetu i pozostałych usług telekomunikacyjnych!

Argument 1: pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich
Lokalność to nasza i Twoja siła. Wybór lokalnego operatora oznacza bliskość punktów obsługi klienta, szybkie usuwanie usterek oraz sprawny kontakt z biurem obsługi. To usługa, z której będziesz zadowolony. I mamy ku temu realne przesłanki!*
*Satysfakcja klientów z usług lokalnych ISP została potwierdzona przez badanie wykonane na zlecenie Stowarzyszenia e-Południe (Kantar MillwardBrown, jesień 2018 r). Ankieta wykazała jednoznacznie, że abonenci lokalnych dostawców zdecydowanie częściej są zadowoleni z oferowanych im usług niż abonenci operatorów ogólnopolskich. Przedstawione w badaniu powody niezadowolenia z aktualnego dostawcy Internetu oraz chęci zmiany operatora kumulują się w listę trzykrotnie dłuższą w stosunku do dostawców ogólnopolskich niż ma to miejsce w przypadku operatorów lokalnych (MiŚOT).

Argument 2: wsparcie lokalnej gospodarki
Twoje zaufanie jest fundamentem, na którym budujemy i rozwijamy naszą markę – zasilamy regionalny budżet, tworzymy nowe miejsca pracy dla mieszkańców i podejmujemy różnorodne inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Argument 3: walka z polityką korporacji
Mali i średni operatorzy – zjednoczeni pod wspólną marką MiŚOT – mają szansę zmienić polski rynek dostawców internetu. Tym samym powiedzieć stanowcze NIE wobec działań dużych ogólnopolskich operatorów telekomunikacyjnych, takich jak: nieustanne granie ceną, zła jakość usług czy brak indywidualnego podejścia do klienta.