Karta Dużej Rodziny & Makowska Karta Rodziny 3+
zniżka 50 % na instalację*
zniżka 15% opłaty abonamentowej za dostęp do Internetu*
* dotyczy internetu bezprzewodowego